Sprawozdania finansowe
Dodane przez admin dnia Marzec 01 2019 10:51:05
Poniżej publikujemy Sprawozdanie Finansowe z działalności Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłośników Zabytków Bunkier za 2019 rok. Sprawozdanie zostało zatwierdzone uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 25.07.2020 (Uchwała nr 1/2020/WZC).

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok


Poniżej publikujemy Sprawozdanie Finansowe z działalności Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłośników Zabytków Bunkier za 2018 rok. Sprawozdanie zostało zatwierdzone uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 28.02.2019 (Uchwała nr 1/2019/WZC).

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Bilans 2018
Rachunek zysków i strat 2018